:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-010171 อีเมล์ : saraban@pon.go.th

ชื่อ: โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖

29 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

  ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖ " ชีวิตวิถีใหม่  ขับขี่ปลอดภัย  ไร้อุบัติเหตุ "  องค์การบริหารส่วนตำบลโพน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร