:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-010171 อีเมล์ : saraban@pon.go.th

ชื่อ:  ทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระ  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน   คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพน  ประจำปี ๒๕๖๖

10 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

 วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖  องค์การบริหารส่วนตำบลโพน  ทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระ  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน   คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพน  ประจำปี ๒๕๖๖

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร