:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-010171 อีเมล์ : saraban@pon.go.th

ชื่อ: นายขุนทึง  ชั่งยนต์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพน  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพน  แต่งกายด้วยผ้าแพรวา  ชุดภูไท  หรือผ้าพื้นเมือง  ในห้วงการจัดงาน " มหกรรมโปงลาง  แพรวา และงานกาชาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปี 2566

14 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลโพน  นำโดย  นายขุนทึง  ชั่งยนต์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพน  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพน  แต่งกายด้วยผ้าแพรวา  ชุดภูไท  หรือผ้าพื้นเมือง  ในห้วงการจัดงาน " มหกรรมโปงลาง  แพรวา และงานกาชาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปี 2566  ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร