:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-010171 อีเมล์ : saraban@pon.go.th

ชื่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลโพน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ให้การสนับสนุนรถน้ำ ช่วยดับเพลิง  ร่วมกับเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอข้างเคียง

16 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 16 มีนาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลโพน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ให้การสนับสนุนรถน้ำ ช่วยดับเพลิง  ร่วมกับเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอข้างเคียง  ซึ่งได้รับประสานจากอำเภอคำม่วง  ให้ช่วยควบคุมไฟในพื้นที่  เหตุไฟไหม้บริเวณบ่อขยะ  เนื้อที่ประมาณ 30 ไร่และพื้นที่เกิดไฟไหม้ประมาณ 90%  ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งเหุตเกิดตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2566  เนื่องจากยังมีการปะทุของไฟในบ่อขยะเป็นระยะๆ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร