:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-010171 อีเมล์ : saraban@pon.go.th

ชื่อ: นำรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือประชาชนบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 8 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงเดือนเมษายน

3 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 3 เมษายน 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลโพน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นำรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือประชาชนบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 8 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงเดือนเมษายน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร