:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-010171 อีเมล์ : saraban@pon.go.th

ชื่อ: สนับสนุนรถดับเพลิง  ช่วยเหลือในการระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านของประชาชน  บ้านโพนแพง หมู่. 4

4 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 4 เมษายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลโพน  สนับสนุนรถดับเพลิง  ช่วยเหลือในการระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านของประชาชน  บ้านโพนแพง หมู่. 4  ตำบลดินจี่  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร