Get Adobe Flash player

 ประชาคมอาเซียน

Asean Cummunity
รายละเอียด   การเรียนรู้ อาเซียน    

 

ลิงก์ ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน  ก์

ผู้เข้าชมเว็บ

78590
วันนี้วันนี้6
เมื่อวานเมื่อวาน0
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้6
เดือนนี้เดือนนี้6
รวมผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชม78590

เนื้อหา

ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน พ.ศ.2558  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพน เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจึงปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2558 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน พ.ศ.2557  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพน เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจึงปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2557  

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน พ.ศ.2556  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพน เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจึงปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2556เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนมีการบริหารราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นรวดเร็วเพื่อบริหารราชการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน พ.ศ.2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพน เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจึงปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2555 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนมีการบริหารราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นรวดเร็วเพื่อบริหารราชการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

พัฒนาเว็บโดย  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพน    องค์การบริหารส่วนตำบลโพน

ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.043856031 อีเมล์  pon@pon.go.th