Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

•  คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์

• เเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

• ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 ประชาคมอาเซียน

Asean Cummunity
รายละเอียด   การเรียนรู้ อาเซียน    

 

ลิงก์ ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน  ก์

ผู้เข้าชมเว็บ

42708
วันนี้วันนี้65
เมื่อวานเมื่อวาน66
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้254
เดือนนี้เดือนนี้1465
รวมผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชม42708

เนื้อหา

ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน พ.ศ.2558  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพน เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจึงปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2558 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน พ.ศ.2557  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพน เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจึงปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2557  

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน พ.ศ.2556  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพน เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจึงปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2556เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนมีการบริหารราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นรวดเร็วเพื่อบริหารราชการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน พ.ศ.2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพน เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจึงปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2555 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนมีการบริหารราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นรวดเร็วเพื่อบริหารราชการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

พัฒนาเว็บโดย  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพน    องค์การบริหารส่วนตำบลโพน

ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.043856031 อีเมล์  pon@pon.go.th