Get Adobe Flash player

 ประชาคมอาเซียน

Asean Cummunity
รายละเอียด   การเรียนรู้ อาเซียน    

 

ลิงก์ ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน  ก์

ผู้เข้าชมเว็บ

78590
วันนี้วันนี้6
เมื่อวานเมื่อวาน0
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้6
เดือนนี้เดือนนี้6
รวมผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชม78590

เนื้อหา

เอกสาร และแบบฟอร์ม

เนื่อหาจาก: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ; ระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือท้องที่ (http://obt.nhso.go.th/obt/)

 

ชื่อข้อมูลผู้จัดทำขนาดวันที่แก้ไขครั้งสุดท้าย
ประกาศฯ หลักเกณฑ์สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่น พ.ศ.2557.pdf Admin 872.54 Kb 17/09/2557
ประกาศฯ อนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พ.ศ.2557.pdf Admin 1,423.60 Kb 17/09/2557
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ พ.ศ.2557.pdf Admin 84.99 Kb 17/09/2557
หนังสือแจ้งประกาศฯ หลักเกณฑ์ (เพิ่มเติม).pdf Admin 960.00 Kb 17/09/2557
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2557.pdf Admin 18,031.08 Kb 17/09/2557
แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน.xls Admin 28.00 Kb 17/09/2557
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน.xls Admin 28.00 Kb 17/09/2557
แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลง.doc Admin 43.50 Kb 17/09/2557
ใบเบิกเงิน.doc Admin 56.50 Kb 01/10/2557
แบบเสนอโครงการ.docx Admin 34.79 Kb 01/10/2557
คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ.docx Admin 2,493.15 Kb 11/11/2557
คู่มือโปรแกรมฯใหม่.pptx Admin 12,706.79 Kb 20/11/2557
ใบแทรก_ผังการดำเนินงานกิจกรรมฯ_คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ.pdf Admin 68.60 Kb 04/02/2558
ส.สรุปการสัมนาฯ_ผู้ว่าสตง..pdf Admin 1,324.96 Kb 12/02/2558
บทที่_6_การติดตามประเมินผล.doc Admin 560.50 Kb 24/03/2558

พัฒนาเว็บโดย  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพน    องค์การบริหารส่วนตำบลโพน

ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.043856031 อีเมล์  pon@pon.go.th