Get Adobe Flash player

 ประชาคมอาเซียน

Asean Cummunity
รายละเอียด   การเรียนรู้ อาเซียน    

 

ลิงก์ ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน  ก์

ผู้เข้าชมเว็บ

78590
วันนี้วันนี้6
เมื่อวานเมื่อวาน0
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้6
เดือนนี้เดือนนี้6
รวมผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชม78590

เนื้อหา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน

 


        

นายคำมูล  ลามุล

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน

 

 

 

นายสมศักดิ์  ยุพาพัฒน์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน

 
       

นางอนัญญา  จันทะมาตย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน หมู่ ๑

 

 

 

นางสุขาวดี   มิลวงค์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน หมู่ ๑

 
       

นายเกียน  พันทะรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน หมู่ ๕

 

 

 

นางรัก  ขันแสง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน หมู่ ๖

 
       

นางสมหวัง   สายสินธ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน หมู่ ๖

 

 

 

นางญาณิกา  ลดสีดา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน หมู่ ๗

 
       

นางอารมณ์  วงค์เจริญ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน หมู่ ๗

 

 

 

นางจรวย  รักษาผล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน หมู่ ๘

 
       

นายประยูร  จันทร์สม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน หมู่ ๘

 

 

 

นางวิลัย  ชนาสิทธิ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน หมู่ ๙

 
       

นายนภเชตป์  ปุสธรรม

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน หมู่ ๑๐

 

 

 

 นายมนตรี  อ่อมไหล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน หมู่ ๑๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาเว็บโดย  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพน    องค์การบริหารส่วนตำบลโพน

ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.043856031 อีเมล์  pon@pon.go.th