Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

•  คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์

• เเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

• ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 ประชาคมอาเซียน

Asean Cummunity
รายละเอียด   การเรียนรู้ อาเซียน    

 

ลิงก์ ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน  ก์

ผู้เข้าชมเว็บ

42708
วันนี้วันนี้65
เมื่อวานเมื่อวาน66
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้254
เดือนนี้เดือนนี้1465
รวมผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชม42708

เนื้อหา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน

 


        

นายคำมูล  ลามุล

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน

 

 

 

นายสมศักดิ์  ยุพาพัฒน์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน

 
       

นางอนัญญา  จันทะมาตย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน หมู่ ๑

 

 

 

นางสุขาวดี   มิลวงค์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน หมู่ ๑

 
       

นายเกียน  พันทะรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน หมู่ ๕

 

 

 

นางรัก  ขันแสง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน หมู่ ๖

 
       

นางสมหวัง   สายสินธ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน หมู่ ๖

 

 

 

นางญาณิกา  ลดสีดา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน หมู่ ๗

 
       

นางอารมณ์  วงค์เจริญ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน หมู่ ๗

 

 

 

นางจรวย  รักษาผล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน หมู่ ๘

 
       

นายประยูร  จันทร์สม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน หมู่ ๘

 

 

 

นางวิลัย  ชนาสิทธิ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน หมู่ ๙

 
       

นายนภเชตป์  ปุสธรรม

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน หมู่ ๑๐

 

 

 

 นายมนตรี  อ่อมไหล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน หมู่ ๑๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาเว็บโดย  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพน    องค์การบริหารส่วนตำบลโพน

ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.043856031 อีเมล์  pon@pon.go.th