Get Adobe Flash player

 ประชาคมอาเซียน

Asean Cummunity
รายละเอียด   การเรียนรู้ อาเซียน    

 

ลิงก์ ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน  ก์

ผู้เข้าชมเว็บ

78590
วันนี้วันนี้6
เมื่อวานเมื่อวาน0
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้6
เดือนนี้เดือนนี้6
รวมผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชม78590

เนื้อหา

สำนักงานปลัด

 

 

 

  

 

 

 

 

 


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพน

นางอุบล  ไชยหงษา

 

 

 
      

 

นักบริหารงานทั่วไป

นางสาวอนงค์พร แสงภักดี

 

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางพรพิมล  ศรีคิรินทร์

 

  

 

 

เจ้าพนักงานชุมชน

นางปาริชาติ  เรืองแสน

 

 

 

 
 

 

นักทรัพยากรบุคคล

นายสิทธิพงศ์   พรชะตา

 
 

 ผู้ช่วยนิติกร                                                        

นางสาววริษา  มันปาติ

 

 
 

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาววรรษธรณ์     ในอรชร

 
   

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายพงษ์พรรณ  บรรเทา

 

 

 
 

 

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

 นางสาวพิชญาภา  นังกะทา

 

 

 
 

 

 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางวิชญา  เขตโสภา

 

 

 

 

 
 

 

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

นายชูวัฒน์  ม่วงนิกร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาเว็บโดย  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพน    องค์การบริหารส่วนตำบลโพน

ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.043856031 อีเมล์  pon@pon.go.th