Get Adobe Flash player

 ประชาคมอาเซียน

Asean Cummunity
รายละเอียด   การเรียนรู้ อาเซียน    

 

ลิงก์ ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน  ก์

ผู้เข้าชมเว็บ

78590
วันนี้วันนี้6
เมื่อวานเมื่อวาน0
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้6
เดือนนี้เดือนนี้6
รวมผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชม78590

เนื้อหา

 

 
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพน

  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์

  โทร 043856031

 
 

  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.

              ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่8 อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ุ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)      รายละเอียดแนบท้าย

  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพน มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการจ้างเหมาลงลูกรังซ่อมแซมถนน   บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ุ       รายละเอียดแนบท้าย

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพน เรื่อง   กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.บ้านหนองซองแมว หมู่ 9 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ุ

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพน มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จึงกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.บ้านหนองซองแมว หมู่ 9   ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ุ      รายละเอียดแนบท้าย

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพน เรื่อง   กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโคกน้อย หมู่ 7 ไปบ้านโพน หมู่ 4 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ุ

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพน มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จึงกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโคกน้อย หมู่ 7ไปบ้านโพน หมู่ 4   ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ุ      รายละเอียดแนบท้าย

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพน เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ 9 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ุ

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพน มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จึงกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ 9 (สายโคกผีบ้า)  ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ุ      รายละเอียดแนบท้าย

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพน เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาลงลูกรังซ่อมแซมถนน บ้านโพนนาเรียง หมู่ 6 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ุ

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพน มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จึงกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาลงลูกรังซ่อมแซมถนน บ้านโพนนาเรียง หมู่ 6  ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ุ      รายละเอียดแนบท้าย

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพน เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาลงลูกรังซ่อมแซมถนน บ้านโพนโพน (จุดที่ 1) หมู่ 5 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ุ

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพน มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จึงกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาลงลูกรังซ่อมแซมถนน บ้านโพน (จุดที่1) หมู่ 5  ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ุ      รายละเอียดแนบท้าย

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพน เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาลงลูกรังซ่อมแซมถนน บ้านโพน (จุดที่ 2) หมู่ 5 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ุ

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพน มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จึงกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาลงลูกรังซ่อมแซมถนน บ้านโพน (จุดที่2) หมู่ 5  ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ุ      รายละเอียดแนบท้าย

 
          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพน เรื่อง   กำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ 8 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ุ

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพน มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จึงกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ 8  ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ุ      รายละเอียดแนบท้าย

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพน เรื่อง   กำหนดราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ 8 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ุ

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพน มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จึงกำหนดราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ 8  ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ุ      รายละเอียดแนบท้าย

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพน เรื่อง   กำหนดราคากลางโครงการลงลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายหนองม่วงบ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ุ

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพน มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จึงกำหนดราคากลางโครงการลงลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายหนองม่วงบ้านโพน หมู่ 3  ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ุ      รายละเอียดแนบท้าย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพน เรื่อง   กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน  บ้านหนองบอน หมู่ 10 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ุ

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพน มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จึงกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน  บ้านหนองบอน หมู่ 10  ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ุ      รายละเอียดแนบท้าย

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพน เรื่อง   กำหนดราคากลางโครงการลงลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายหนองเต่ากล บ้านหนองซองแมว หมู่9 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ุ

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพน มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จึงกำหนดราคากลางโครงการลงลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายหนองเต่ากล บ้านหนองซองแมว หมู่9 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ุ      รายละเอียดแนบท้าย1  แนบท้าย 2 

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพน

  เรื่อง   ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพน จะดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์  ติดตั้งเครนซ่อมแซมไฟฟ้า  ขนาดความจุ  4,000  ลิตร  ชนิด  6  ล้อ  จำนวน  1  คัน  ราคากลางทั้งสิ้น  2,550,000 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     รายละเอียดแนบท้ายเอกสารนี้

   

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง    
 • ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพน  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายไปห้วยเข้-หนองกุดจิก  หมูที่  5     ตำบลโพน  อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  ราคากลาง  170,400 บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)   โดยมีปริมาณงานดั้งนี้  ก่อสร้างถนนลูกรังสายไปห้วยเข้-หนองกุดจิก  หมูที่  5   ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร   ความยาว  1,662.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ก่อสร้างตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน พร้อมป้ายโครงการ   จำนวน  ๑  ป้าย   โดยวิธีสอบราคา  ผู้สนใจติดต่อสอบถามและ ขอรับเอกสาร ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพน ในเวลาราชการ  รายละเอียด

 
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
 • ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน  จำนวน  5  สาย  ตำบลโพน  อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  ราคากลาง  930,๐๐๐ บาท  (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)    ผู้สนใจติดต่อสอบถามและ ขอรับเอกสาร ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพน ในเวลาราชการ   รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพน     มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการ ดังนี้
 • 1.ประมูลจ้างประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกหนองบุ่งใหญ่  หมูที่  10    ขนาดกว้าง  27.00  เมตร  ยาว  1,497.00  เมตร  ลึก  3.00  เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโพน  เลขที่  1/2558  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1  ป้าย  กำหนดราคากลางตั้งไว้ 2,974,000.-บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
   
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  อบต.โพน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณป้ายทางเข้าหมู่บ้านบ้านหนองบอน หมู่ 10 ตาบลโพน อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  ขนาดรางภายในกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาวราง 156.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบลโพน เลขที่ 6/๒๕๕๗ พร้อมป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย โดยวิธีสอบราคา ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพน   รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
 
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  อบต.โพน ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารสานักงานคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลโพน ความกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 10.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบลโพน เลขที่ 3/๒๕๕๗ พร้อมป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย โดยวิธีสอบราคา ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
 
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  อบต.โพน ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ุ6 และ หมู่ 8 กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 9 มิถุนายน 2557 - 3 กรกฎาคม 2557 และ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอคำม่วง  เวลา 08.30 น. - 16.30 น  กำหนดการเปิดซองสอบราคา ในวันที่  7  กรกฎาคม 2557  เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

>>>ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพน ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ถึง 3 กรกฎาคม 2557    รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

พัฒนาเว็บโดย  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพน    องค์การบริหารส่วนตำบลโพน

ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.043856031 อีเมล์  pon@pon.go.th