:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-010171 อีเมล์ : saraban@pon.go.th
คณะผู้บริหาร
นายขุนทึง ชั่งยนต์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพน
โทร.083-3536935
นายสมศักดิ์ พุพาพัฒน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพน
โทร.098-1411285
นายบุญเหลือ ไถยฤทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพน
โทร.085-6480547
ร.ต.อ.คำเด็จ บุญมีเลิศ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพน
โทร.085-2778624